top of page
11_music-theory-600x600.jpg
6545.jpg
הכנה לבגרות במוסיקה
לוגו-ימאהה.png

תיאוריה במוסיקה

תיאוריה במוסיקה היא חלק בלתי נפרד מהבנת המוסיקה בכלל ומהנגינה בפרט.
במוסיקה נדרש ידע תיאורטי, הבנה קריאת תווים והסימנים המוסיקליים.
מכאן שלימודי התיאוריה הינם חלק אינטגרלי ממערך השיעור.

נושאי הלימוד

תורת המוסיקה:

הכרה תיאורטית ושמיעתית של מרכיבי המוסיקה הבאים:  

 • היכרות עם מרכיבי המוסיקה:  גובה, משך, עוצמה וגוון, וכן תכונות פיסיקליות בסיסיות של הצליל.

 • תווים, סולמות ומודוסים

 • מרווחים בהקשרם הסולמי

 • אקורדים, היפוכיהם וההקשר ההרמוני בו הם מופיעים

 • דרגות בסולם המז'ורי

 • מהלכים הרמוניים

 • הולכת קולות

 • טרנספוזיציות

 • מושגי יסוד בהרמוניה דיאטונית

 • מושגי יסוד בכל הקשור להוראות ביצוע: דינמיקה, ארטיקולציה, טמפו וכדומה.

 

תורת הקצב:

 • הכרה תיאורטית של מרכיבי הקצב: הפעמה, הטמפו, המשקל והמקצב

 • התמצאות בתבניות קצב בסיסיות

 • תרגול מעשי בקריאת תבניות מקצביות בסיסיות (בשירה ובהקשה)

 • הכתבות קצב.

 
פיתוח שמיעה וסולפג':

 • זיהוי ושירה של מרווחים

 • שירה של סולמות בעלייה ובירידה

 • זיהוי אקורדים ומהלכים הרמוניים

 • פיתוח מיומנות בקריאת מלודיה מן הדף

 • פיתוח השמיעה המלודית וההרמונית הפנימית. 

 
הכתבות מלודיות:

 • פיתוח היכולת לרשום קו מלודי מושמע מתוך אנליזה
  של מרכיבי המוסיקה השונים ופיתוח הזיכרון המוסיקלי. 

הרשמה

לוגו-ימאהה.png
 • Instagram
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

כבר עכשיו ניתן להתחיל עם לימודי הנגינה, בלי קשר לגיל או לניסיון.
וכשזה יקרה, אין ספק כי המוזיקה תפתח לך עולם חדש לגמרי,

ואף פעם לא מאוחר מדי!

Copyright © 2016

bottom of page