top of page
לוגו-ימאהה.png

צוות בית הספר

במטרה להעניק את מלוא תשומת הלב המקצועית, האמנותית והדידקטית גובש צוות מורים רחב המוביל

את שיעורי הכלי, התיאוריה, ההרכבים והמגוון רחב מאוד של הפעילויות השונות המתקיימות ביה"ס למוסיקה.

צוות המורים מונחה באופן ייחודי בשיטת הלימוד של בית הספר למוסיקה אשר במהלכה נחשפים התלמידים

לעולם המוסיקה על גווניו הצבעוניים והמרתקים, תוך פיתוח הכישורים המוסיקאליים, הקוגניטיביים,

האומנותיים והכל תוך כדי חוויה מקיפה, מעשירה ומהנה.

bottom of page